ดูดสิ่งปฎิกูล

เข้าใจถึงความจำเป็นและความสำคัญด้านการสุขลักษณะที่ดีและถูกต้อง ทางเราจึงพร้อมรับใช้บริการด้านการจัดเก็บสิ่งปฎิกูล น้ำไขมัน จากห้องอาหาร หรือ ห้องส้วม ด้วยการบริการเป็นกันเอง ราคาไม่แพง รวดเร็ว ประทับใจ โดยช่างชำนาญเฉพาะทาง แล้วปัญหาคุณจะหมดไป