ข้าวสาร

ส่งความปรารถนาดีจากใจ ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีมาตรฐานส่งออก นอกจากจะทำให้ผู้รับอิ่มท้องแล้ว มาพร้อมกับความอิ่มใจยิ่งกว่า ด้วยการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนทุนการศึกษาเด็กๆ ในพื้นที่ปลวกแดงในทุกๆ ปี จะมีการมอบเป็นทุนเพื่อเด็กในชุมชนเขตปลวกแดง เป็นการคืนกำไรสู่ลูกหลานชุมชนของท่านเอง

สินค้า เราคือผู้ค้าส่ง จำหน่ายข้าวสารในราคาส่ง จำหน่ายข้าวสารราคาถูก และ เน้นคุณภาพที่ดี
ราคาย่อมเยาที่ลูกค้าพอใจ

       -ข้าวสารหอมมะลิสุรินทร์ 100% เกรด A
       -ข้าวสารหอมมะลิธรรมดา เกรด A
       -ข้าวขาวผสมหอมมะลิ
       -ข้าวขาวนาปี

ที่มาและผู้สนับสนุน
โรงสีมังกรทอง 999 จ.สุรินทร์
โรงสีสำเภาทอง จ.ฉะเชิงเทรา


ทางร้านได้รับการสนับสนุนทั้ง 2 โรงสี เพื่อจัดจำหน่ายข้าวดีมีคุณภาพให้แก่เราชาวปลวกแดงทั้งโรงงานและ ทุกท่านในพื้นที่ ทางรานเป็นตัวแทนจำหน่ายข้าวสาร หากเกิดปัญหาข้าวไม่มีคุณภาพทางเรายินดีรับคืนและไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
และทุกๆ ปี ทางร้านจะมอบทุนการศึกษาให้กับทางโรงเรียนมาบยางพร เพื่อคืนผลกำไรให้กับลูกหลานโดยการสนับสนุนจากท่านผู้ใหญ่ไชยา เงินท้วม ซึ่งจัดตั้งโครงการนี้ขึ้นมา ขอขอบคณผู้สนับสนุนทุกๆ ท่าน และลูกค้าทุกๆ ท่านที่ให้การสนับสุน ร้านข้าวสารบัวตอง